Každým nákupem poporujete charitu Zdravotní Klaun


Praha Thrift Store podporuje již mnoho let charitativní organizaci Zdravotní klaun Zdravotní Klaun českou pobočku mezinárodní charitativní organizace  RED NOSES International (RNI) , dobročinná organizace, která od roku 2001 přináší radost a smích dětem v nemocnicích a geriatrickým pacientům v domovech pro seniory. V ČR je nyní 6 profesionálních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 62 nemocnic, 8 domov pro seniory a 2 hospice.

Posláním Zdravotních Klaunů je utvářet uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Odbourávají stres nejen pacientům, ale i jejich rodičům a příbuzným. Prague Thrift Store poskytuje 10% zisku z každého prodaného předmětu na tyto ušlechtilé účely.

Zdravotní Klaun je partnerem the European Federation of Hospital Clowning Organizations (EFHCO).